Arvot, missio ja visio

Donne Oy:n arvot ovat hyvinvointi, jatkuvuus ja tuloksellisuus.

Henkinen ja fyysinen hyvinvointi, selkeät tavoitteet ja tulevaisuuden ennakointi ovat yritystoiminnan jatkuvuuden perusta. Jatkuvuuden ilmapiiri luo turvallisuutta ja tuloksellisuutta -kykyä toimia yrityksen parhaaksi. Tulostavoitteet saavutetaan tuotteiden ja palvelujen hyvällä kilpailukyvyllä - korkealla koetulla arvolla.

Tuemme alkavaa yrittäjyyttä ja tehostamme olemassa olevien yritysten kilpailu- ja suorituskykyä.

Visionamme on luoda kymmeniä uusia työpaikkoja innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla. Donne tunnetaan taitavana ja luotettavana neuvonantajana, sijoittajana ja yhteistyökumppanina.